چین تئاتر فیلم 5D سازنده

Guangzhou Shuqee Digital Tech. شرکت با مسئولیت محدود

بهترین کارخانه تولید 4D / 5D / 6D / 7D سینما حرفه ای در چین.

نقشه سایت

محصولات

تئاتر فیلم 5D
تئاتر فیلم 4D
تئاتر فیلم 7D
سیستم سینمای خانگی
تئاتر پرواز
صندلی تئاتر فیلم
صندلی تئاتر حرکت
تئاتر فیلم 6D
سیستم سینمای 3D
سینمای 4D
تئاتر فیلم 9D
موبایل 5D سینما
شبیه ساز 5D
سیستم سینمای 5D
سینمای 7D
تئاتر XD
سینما گنبد
سینما لرزش صدا
اطلاعات تماس